Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Vin & Viten

23. mai 2019
19:00-21:00

Alta Museum inviterer til en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken "Vin&Viten." Vi belyser ulike tema i en uformell cafe-setting, der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av fagkunnskap.

Laks har de siste tiårene opplevd en markant nedgang i store deler av utbredelsesområdet og flere bestander er i dag i en dårlig forfatning. John Fredrik Strøm belyser gjennom sin forskning hvordan det i Norge er flere faktorer som truer villaksen. Men, ettersom flere lakseelver med liten menneskelig påvirkning også har hatt en nedgang i gytebestanden, antas det at bestandsreduksjonene er sterkt knyttet til endringer i økologiske forhold i sjøen.

Historisk sett har kunnskap om laksens sjøvandring vært begrenset og man har antatt at mesteparten av norsk laks vandrer til Færøyene. I løpet av 2000-tallet har forskere ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) brukt elektroniske datalagringsmerker til å gi en mer detaljert beskrivelse av laksens havvandring. Disse forsøkene har vist at laksens vandringsruter varierer både mellom populasjoner, men også innad i de enkelte bestandene.  I kveldens Vin&Viten-foredrag vil John Fredrik Strøm, som er postdoktor ved UiT og NINA, gi vandringsmønster for laks fra ulike bestander, med et særlig fokus på laks fra Altaelva.

Pris Vin&Viten: 100 kroner for adgang og enkel servering, foredrag og diskusjoner. 50 kroner for gjester som innehar årskort.

Salg av mineralvann, øl og vin.

Velkommen!

 

Trykk her for mer informasjon om arrangementet!

 

 

Sted: 
Alta museum
  • Forskerne i Norge er verdensledende på kunnskap om atlantisk laks.