Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte i medlemslagene til vårens fagseminar på Gardermoen 28.-29...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra lakseforskningen, der forskere...

Villaksens Dag i Otra

til

Villaksens Dag arrangere søndag 28. august. 

Kl. 11.00 Fiskekonkurranse - Påmelding Vigeland Hovedgård

                        Vennesla JSFF selger kaffe, pølser etc

Kl. 12.00 Fiskekonkurransen starter

Kl. 16.00 Fiskekonkurransen avsluttes. Fangstene veies

Kl. 17:00 Premieutdeling

Kl. 18:00 Notkast på Haus

Førstepremie er gavekort kr. 2.000 samt et årskort i Otra 2023

Førstepremie junior er gavekort kr. 1.500

 

Otra er stengt for alt fiske fra lørdag 27. august kl 24.00 og frem til fiskekonkurransen er avsluttet søndag.

Otra, Villaksens Dag