Numedalslågen

Camp Villaks på Brufoss er fullbokket.

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva 2021 er fullbokket.

Lysakerelva

Velkommen til Villaksens dag i Lysakerelva! Skikkelig urbant, sier du? Ja, men her er det...

Namsenvassdraget

Camp Villaks i Namsen 2021 er fullbokket.

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

Villaksens dag i Fusta

til

Bli med på Villaksens Dag i Fusta! Her har du muligheten til å låne fiskeutstyr og få prøve deg på laksefisking - HELT GRATIS!

Fusta_2021_Villaksens Dag_annonse