Teksdalselva

Et samarbeid med kvinneutvalget i ØBJFF

Fustavassdraget

Villaksens dag er blitt et årvisst arrangement for familier og unge i Nedre Fusta. Også...

Teksdalselva

Dette kurset er beregnet for nybegynnere

Stjørdalselva

Det blir arrangert Camp Villaks, 5. - 7. august på Nessiøra, Renå gård.

Mer informasjon...

Teksdalselva

Lørdag 13. august arrangerer vi familiedagen Villaksens dag. Mer info kommer!

Villaksens dag 2022

til

Villaksens dag er blitt et årvisst arrangement for familier og unge i Nedre Fusta. Også i år vil det bli fiske, litt instruksjon og hjelp til de yngst, villakssti, kaffe, brus, annen servering og litt premiering.

Fustavassdraget_villaksensdag