Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver! 

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag til Fru Hagans Hotell 3. november. Tema er...

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Troms og Finnmark til Lyngskroa i...

Regionmøte Troms og Finnmark

til

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Troms og Finnmark til Lyngskroa i Storfjorden onsdag 17. november. Tema er forvaltning av lakse- og sjøørretbestandene.

Programmet er under utarbeidelse og vil legges ut her når det er klart. Det blir også sendt invitasjon til alle forvaltningslag på e-post. 

Deltakelse er gratis. Vel møtt. 

Påmelding til ayna@lakseelver.no innen 8. november.