Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Østlandsregionen til Landbrukets Hus i Oslo...

Regionmøte Østlandet - Oslo

til

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Østlandsregionen til Landbrukets Hus i Oslo 14. desember. Tema er forvaltning av lakse- og sjøørretbestandene.

Invitasjon blir sendt på e-post til alle forvaltningslag i fylkene Viken, Oslo og Vestfold og Telemark.

Deltakelse er gratis. Vel møtt. 

Påmelding til ayna@lakseelver.no innen 8. desember