Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Hardangerfjordseminaret

08. - 09. mai 2020

På årets seminar set vi eit særleg fokus på sjukdomssituasjonen i lakseoppdrettsnæringa og kva verknad dette kan ha på våre ville bestandar av laksefisk.  Laurdag er fokus på sjøauren og vi vil sjå nærare på stoda for denne for vår region svært viktige arten. 

Elles vil programmet som alltid innehalde aktuelt frå politikk, forvaltning og forsking. 

Sted: 
Norheimsund
Påmelding: 
Påmeldingsfrist: 
01 mai 2020