Målselva

Da arrangeres fiskefestivalen for 4 året på rad.

Konkurransen foregår på lørdag den 15.august

UTSATT Hardangerfjordseminaret

til

Hardangerfjordseminaret er flyttet til 23-24 oktober.

På årets seminar set vi eit særleg fokus på sjukdomssituasjonen i lakseoppdrettsnæringa og kva verknad dette kan ha på våre ville bestandar av laksefisk.  Laurdag er fokus på sjøauren og vi vil sjå nærare på stoda for denne for vår region svært viktige arten. 

Elles vil programmet som alltid innehalde aktuelt frå politikk, forvaltning og forsking. 

Påmelding e-post
villfisk@gisp.no