Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver! 

Camp Villaks 2021

til

Camp Villaks i Namsen 2021 er fullbokket.

Vi er gleda for å melde at det også i år blir Camp Villaks for ungdom 14-18 år i Namsen! 

Campen ble i år som tidligere år fullboket på kort tid. Det er tydelig at det er et populært tilbud for ungdom, og det gleder oss at så mange unge viser interesse for villaksen og laksefiske i den flotte elva vår.