Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Cloudy
3 °C
V
11.6 m/s
11:30
23:59
05:26
17:59

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering

15 juli 2018

Gytebestandsmål og bestandsvurdering

Innen 15. juli er forvaltningslaget for Surnavassdraget Surna Elveeierlag forpliktet til å foreta en bestandsvurdering med midtsesongsevaluering med sikte på evt. å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det vurderes at gytebestandsmålet for Surna ikke vil bli nådd. Det skal også foretas en vurdering på samme grunnlag i juni. Kriteriene for vurderingene er satt av Fylkesmannen i M/R og Miljødirektoratet.