Brandsberghølen - Toksafossen

Noen private fiskeplasser innenfor sonen. Se kartet.