Floy-merke for tagging av fisk
Merking

Det merkes sjøørret i Sandvikselva med såkalte Floy-merker for å skaffe verdifull informasjon om vandringsmønsteret. Får du en slik fisk, må ...

Fangst- statistikk i Sandvikselva i 2018