Sundby

Fiskesone på vestsiden av elva. Sonen går fra odden ovenfor den gamle brua over til Lia på østsiden og ned til elva ved Holmen. Det er motfiske på sonen.

Døgnkort  kr 275,-

Døgnkort innenbygdsboende kr 225,-

Ukeskort kr 1 100,-

Ukeskort innenbygdsboende kr 900,-

Sesongkort kr 2 200,-

Sesongkort innenbygdsboende kr 1 800,-

Døgnkort ungdom under 16 kr 0,-

Døgnkort ungdom mellom 16 og 21 kr 125,-