Storalmenningen - Nordnes- Tømmerdal

Lang sone på begge sider av elva. På vestsida går den fra over Lillealmennigen opp til campingen ved Nordnes. På østsida er det fra der E6 krysser elva ved Lillealmenningen og opp til nedkant av Knagholmen.

Døgnkort  kr 325,-

Døgnkort innenbygdsboende kr 250,-

Ukeskort kr 1 300,-

Ukeskort innenbygdsboende kr 1 000,-

Sesongkort kr 2 600,-

Sesongkort innenbygdsboende kr 2 000,-

Døgnkort ungdom under 16 kr 0,-

Døgnkort ungdom mellom 16 og 21 kr 175,-

Bildet er tatt mot nord og vi har Tømmerdal på venstre side, Nordnes til høyre i bildet. Foto: NVE, Region Nord.
Bildet er tatt mot nord og vi har Tømmerdal på venstre side, Nordnes til høyre i bildet. Foto: NVE, Region Nord.

Tømmedal - Nordnes, bilde er tatt mot nord og vi har Tømmerdal på venstre side og Nordnes til høyre.
Tømmedal - Nordnes, bilde er tatt mot nord og vi har Tømmerdal på venstre side og Nordnes til høyre.

Nordnes - Tømmerdal, Nordnes camping på venstre side. Bildet er tatt oppover dalen (sørover). Foto:NVE, Region Nord.
Nordnes - Tømmerdal, Nordnes camping på venstre side. Bildet er tatt oppover dalen (sørover). Foto:NVE, Region Nord.

Adkomst
Vestsida av elva er enkelte deler av strekket vanskelig tilgjengelig.