Saltnes - Bakken - Fiskvåg

Sonen går fra Kvalnes til Skagodden på østsida av elva, og fra elvemunning til E6-brua over elva på vestsiden.

Døgnkort  kr 225,-

Døgnkort innenbygdsboende kr 175,-

Ukeskort kr 900,-

Ukeskort innenbygdsboende kr 700,-

Sesongkort kr 1600,-

Sesongkort innenbygdsboende kr 1 400,-

Døgnkort ungdom under 16 kr 0,-

Døgnkort ungdom mellom 16 og 21 kr 125,-

Vi er nederst i elva og ser jernbanebrua på Rognan, deler av Saltnes og vider sørover mot Os.Foto: NVE, Region Nord
Vi er nederst i elva og ser jernbanebrua på Rognan, deler av Saltnes og vider sørover mot Os.Foto: NVE, Region Nord