Nes

Sone som går på østsida av elva fra nedenfor der E6 krysser ved Nes, til et stykke ovenfor der E6 krysser elva oppe ved Slettholmen. Det er også et stykke av sonen på vestsida av elva rett ovenfor Nes.

Døgnkort  kr 325,-

Døgnkort innenbygdsboende kr 250,-

Ukeskort kr 1 300,-

Ukeskort innenbygdsboende kr 1 000,-

Sesongkort kr 2 600,-

Sesongkort innenbygdsboende kr 2 000,-

Døgnkort ungdom under 16 kr 0,-

Døgnkort ungdom mellom 16 og 21 kr 175,-

På bilde ser vii Drageid-auren og øverst i bilde Lieng, som ligger i Nes.
På bilde ser vii Drageid-auren og øverst i bilde Lieng, som ligger i Nes.

 Gammelnes, heter dettet stedet, nå bedre kjent som Breihola.Øvre del av Drageid til høyre. Ovenfor brua ligger en høl som kalles Lappkisosen. Dette var tidligere en meget god fiskeplass, men elva har forandret løp og den fiskes ikke lenger fra Nes-siden.
Gammelnes, heter dettet stedet, nå bedre kjent som Breihola.Øvre del av Drageid til høyre. Ovenfor brua ligger en høl som kalles Lappkisosen. Dette var tidligere en meget god fiskeplass, men elva har forandret løp og den fiskes ikke lenger fra Nes-siden.