Lønselva

Sonen går oppe fra Gamforsen og ned til samløpet med Junkerdalselva. Det er fiske fra begge sider, men vestsiden er vanskelig tilgjengelig. Elva er forholdsvis stri, med enkelte kulper innimellom.

Døgnkort  kr 225,-

Døgnkort innenbygdsboende kr 175,-

Ukeskort 900,-

Ukeskort innenbygdsboende kr 700,-

Sesongkort kr 1800,-

Sesongkort innenbygdsboende kr 1 400,-

Døgnkort ungdom under 16 kr 0,-

Døgnkort ungdom mellom 16 og 21 kr 125,-


 

 

Adkomst
Vestsiden er kun tilgjengelig ved å gå over brua ovenfor Kjemågneset, eller nede ved elvemøtet.