Lillealmenningen

Sonen går fra Røklandsmoen og opp til vis a vis Storalmenningen. Sonen er på vestsiden av elva.

Døgnkort  kr 275,-

Døgnkort innenbygdsboende kr 225,-

Ukeskort kr 1 100,-

Ukeskort innenbygdsboende kr 900,-

Sesongkort kr 1800,-

Sesongkort innenbygdsboende kr 2 200,-

Døgnkort ungdom under 16 kr 0,-

Døgnkort ungdom mellom 16 og 21 kr 150,-

Nedre del av Lillealmenningen på venstre side og nedre del av Storalmenningen på høyre. Bildet er tatt mot nord (nedover elva). Foto: NVE, Region Nord
Nedre del av Lillealmenningen på venstre side og nedre del av Storalmenningen på høyre. Bildet er tatt mot nord (nedover elva). Foto: NVE, Region Nord

Stor- og Lilleallmeningen. Bildet er tatt mot sør, med øverste del av Lilleallmeningen til høyre i bildet. Foto: NVE, Region Nord.
Stor- og Lilleallmeningen. Bildet er tatt mot sør, med øverste del av Lilleallmeningen til høyre i bildet. Foto: NVE, Region Nord.