Lien-Langvald

Sonen er hovedsaklig på østsiden av elva, men med en liten bit på vestida. Den strekker seg fra huset på Kleia og ned til brua ved Børånes. Rett vis a vis Langvald (på østsida) er det også et strekk på vestsida av elva.

Døgnkort  kr 325,-

Døgnkort innenbygdsboende kr 250,-

Ukeskort kr 1 300,-

Ukeskort innenbygdsboende kr 1 000,-

Sesongkort kr 1800,-

Sesongkort innenbygdsboende kr 2 600,-

Døgnkort ungdom under 16 kr 0,-

Døgnkort ungdom mellom 16 og 21 kr 175,-

Lia på venstre og Sundby på høyre side side i bildet. Foto: NVE, Region Nord
Lia på venstre og Sundby på høyre side side i bildet. Foto: NVE, Region Nord

Lia og Sundby, med Brennebrua og Brenne øverst. Foto: NVE, Region Nord
Lia og Sundby, med Brennebrua og Brenne øverst. Foto: NVE, Region Nord