Kvæle

Sone på vestsiden av elva ved Kvæl. Øra på østsiden av elva på oversiden av der Evensgårdselva kommer ut, hører også med på sonen.

Døgnkort kr 350,-

Døgnkort innenbygds 300,-

Kvæl - Evensgård. Kvæl til høyre i bildet og Evensgård til venstre, vi ser utløpet av Evensgårdselva og Kvælhøla nesten øverst i bildet. Foto: NVE, Region Nord
Kvæl - Evensgård. Kvæl til høyre i bildet og Evensgård til venstre, vi ser utløpet av Evensgårdselva og Kvælhøla nesten øverst i bildet. Foto: NVE, Region Nord

Nedre del av Røkland/Potthus øverst i bildet. Bildet er tatt fra sør mot nord og vi ser Kvælhøla med sideelva Evengårdselva midt i bildet.
Nedre del av Røkland/Potthus øverst i bildet. Bildet er tatt fra sør mot nord og vi ser Kvælhøla med sideelva Evengårdselva midt i bildet.