Øvre og nedre Drageid-Brenne

Sone som går på vestsiden av elva fra Vensmoen og nedover mot gammelbrua over til Lia. NB! Det er et par områder på strekket som ikke inngår i sonen. Se hvor streken er tegnet vekk fra elva på kartet.

Døgnkort  kr 275,-

Døgnkort innenbygdsboende kr 225,-

Ukeskort  kr 1100,-

Ukeskort innenbygdsboende kr 900,-

Sesongkort kr 2 200,-

Sesongkort innenbygdsboende kr 1 800,-

Døgnkort ungdom under 16 kr 0,-

Døgnkort ungdom mellom 16 og 21 kr 150,-

Brennebrua og Brenne på høyre side, med Langvad øverst på venstre side og mot Kleiva og Nes helt øverst i bildet.
Brennebrua og Brenne på høyre side, med Langvad øverst på venstre side og mot Kleiva og Nes helt øverst i bildet.