Vedtekter

VEDTEKTER FOR ORKLA FELLESFORVALTNING (Vedtatt av Sør-Tr.lag jordskifterett i sak: 1600-2006-0056, endret av RS-møtet 17.04.12, 08.04.13 og ...

Orkanger havn
Meninger

Trondheim havns plan om regionhavn på Orkanger er i konflikt med beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Orkla Fellesforvaltning, Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) og Norske Lakseelver (NL) krever en miljømessige bedre løsning.