Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
35.2m3
10:39
23:09
04:30
17:00

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering

10 juli 2017

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.