Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
45.9m3
10:21
22:31
04:06
16:27

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering

10 juli 2017

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.