Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
28.8m3
01:21
13:48
07:40
19:42

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering

10 juli 2017

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.