Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Currently, there is no weather information available.
39.4m3
06:50
19:31
00:54
13:41

Midtsesong evaluering

Midtsesong evaluering

10 juli 2017

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.