Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Currently, there is no weather information available.
18.9m3
03:50
16:18
10:17
22:24

Midtsesong evaluering

Midtsesong evaluering

10 juli 2017

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.