Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
29.9m3
11:56
00:04
05:43
17:57

Midtsesong evaluering

Midtsesong evaluering

10 juli 2017

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.