Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Currently, there is no weather information available.
24.0m3
10:22
22:53
04:25
16:49

Midtsesong evaluering

Midtsesong evaluering

10 juli 2017

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.