Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Partly cloudy
-6 °C
SV
0.4 m/s
n/am3
01:00
13:13
06:53
19:17

Midtsesong evaluering

Midtsesong evaluering

10 juli 2017

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.