Laksefiske i Ogna

Grenseelva mot Jæren

Grenseelva mot Jæren

Ogna starter i det kuperte Dalane og renner ut i havet på flateste Jæren. Elva munner ut like nord for Ogna sentrum. Det er en typisk smålaks- / mellomlakselv som er lakseførende i om lag 30 kilometer.
Les mer

I Ogna er det laks, sjøørret og ørret. Den nederste kilometeren er påvirket av flo og fjære, og det er her innsig av laks på flo sjø uavhengig av vannføringen i elva. Høyere opp er vassdraget veldig nedbøravhengig, og det kan være vanskelige fiskeforhold i lange perioder med lav vannføring og ingen oppgang av fisk, slik situasjonen var i 2018. Når nedbøren kommer, stiger elva raskt og det kan være gode fiskemuligheter.

På grunn av forsuring var laksebestanden nærmest utryddet på 70- og 80-tallet. Den øvre delen av Ogna varierte fra moderat til sterkt sur om vinteren. Ved Hetland ligger det et kraftverk som slipper vann fra det regulerte Holmavatnet ut i Ogna. Dette vannet er kronisk surt. I 1991 ble det derfor startet kalkingsprogram i Ogna og laksebestanden har nå tatt seg opp og vurderes som god.

Det er fine sportsfiskemuligheter i elva, som nederst renner gjennom jordbruksland og øverst gjennom bratte skogsområder.

Om elveeierlaget

Ogna Elveeigarlag, her kalla laget, er eit sameige med fiskerettshavere i den delen av Ogna vassdraget med sidevassdrag som fører anadrome laksefisk. 

Les mer