Grenseelva mot Jæren

Ogna starter i det kuperte Dalane og renner ut i havet på flateste Jæren. Elva munner ut like nord for Ogna sentrum. Det er en typisk smålaks- / mellomlakselv som er lakseførende i om lag 30 kilometer.
Generell beskrivelse av fisket

Fisket i Ogna er delt inn i forskjellige soner/vald. Det selges fiskekort på nett, via Jæren Jeger og Fisker forening og på bensinstasjonen Yx Ogna. 

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 9. september
Ørret: fra 1. juni til 9. september

Midtsesongevaluering

Fra 15. juli - 17:00 til 15. juli - 17:00

Gyldig fiskekort skal forevises ved oppsyn. Fiskekortet er personlig og kan ikke deles med annen fisker. Husk fangstrapportering innen 3 døgn etter endt fiske, selv med ingen fangst. Årskort innehavere rapporterer ukentlig.

-Fiske kun tillat ved betalt statlig fiskeavgift.

-Det er en døgnkvote på 3 laks pr døgn. Fisket skal opphøre når kvoten er nådd.

-Lovlig redskap er flue, mark og sluk/wobbler/spinner. Reke er ikke tillatt.

-Bevegelig fiske, max 30 minutter på hver plass.

-Reservering av fiskeplass ved bruk av fiskesekk eller andre personlige eiendeler gjøres ikke   gjeldene. Alle har samme rett på fiskesteder.

- Ikke still deg opp rett ved en annen fisker.

- Feilkroket fisk skal gjenutsettes. Rykkfiske er strengt forbudt.

-Eierene står for oppsyn, og skal kunne fremlegge ID om forespurt.

-Vis respekt for dyr på beite. Lukk grinder og gjerder etter deg.

-Ta med søppel når du forlater elva, eller bruk søppeldunkene ved elva.

-Parkering kun på angitte steder(se infokart på salgsside).

-Konvolutt for skjellprøver kan fås hos grunneigere .

-Vi oppfordrer til å ta skjellprøve ved mistanke om oppdrettsfisk eller pukkellaks. Husk lengde/vekt.

-Oppsyn har myndighet til bortvising fra elv dersom regler brytes

-Fiskere har varslingsplikt til grunneigere ved observering av regelbrudd

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering vil bli foretatt av elveeierlaget. Innstramminger eller utvidelser av fisketiden / reglene kan forekomme på bakgrunn av dette.