Ogna Elveeigarlag er eit sameige med fiskerettshavere i den delen av Ogna vassdraget med sidevassdrag som fører anadrome laksefisk.

Elveside/Vedtekter

Vi ønsker velkommen til nye nettsider for Ogna. Sesongen 2018 var preget av tørke, men på slutten fikk vi da endelig regn.

Elveside/Sportsfiske

I grenselandet mellom flate Jæren og det kuperte landskapet sør mot Egersund, finner du Ogna. En godt gjemt perle av...

Sportsfiske/Inspirasjon

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Fangst-statistikk i Ogna i 2019
2,47
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1578
Totalt antall fisk fisket
26
Laks 7kg og over
1028
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier