Laksefiske i Ogna
Sportsfiske

Vi ønsker velkommen til nye nettsider for Ogna. Sesongen 2018 var preget av tørke, men på slutten fikk vi da endelig regn.

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Ogna i 2018