Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Mandalselva.

Mandalselva Elveeigarlag har i dag fått informasjon om at Agder Energi har begynt vedlikehold på Skjerka kraftstasjon i Åseral. Dette arbeidet er ...

Smålaks

Midtsesongevaluering 2018

Kavfossen

I uke 33, det vil si fra 13-19 august er det planlagt å utføre vedlikehold på Bjelland kraftstasjon som medfører at stasjonen må stanses.

Fangst- statistikk i Mandalselva i 2017