Ungdom på Camp Villaks i Målselv
Inspirasjon

Ingen laks til tross, Camp Villaks i Målselv ble et fint og godt gjennomført arrangement med fornøyd ungdom og entusiastiske arrangører.

Fangst- statistikk i Målselv i 2017