Lakselva

Historie

Medlemsinformasjon

I Lakselva har grunneiere som holder sin eiendom åpen og tilgjengelig for Lakselv grunneierforeni

Lakselv grunneierforening har igjen gleden av å invitere alle sine medlemmer til høstmøte.

Mens vi venter på at en ny sesong skal starte for fullt, har Lakselv grunneierforening igjen gled

Lakselv grunneierforening ønsker med dette å invitere sine medlemmer til årsmøte i Lakselv grunne