Fiskekort

Hvis du mangler noen døgn, har du nå en ny mulighet til å sikre deg noen døgn her i Lakselva nå.

Inspirasjon

Det er mulig damene i dalen her er litt ekstra tøffe...

Andre sykdommer

Det er nå oppdaget en ny sykdom som har rammet villaksen i enkelte vassdrag. I den forbindelse strammes kravene om desinfisering av fiskeutstyr inn.

Arbeidsområder

Det har nå gjennom flere år vært rette fokus på holaks, kvoter og et bærekraftig beskatningsnivå her i Lakselva. Nå som vi er inne i det ...

Ledige fiskekort i Lakselva

Fangst- statistikk i Lakselva i 2018