Kart over sjølakseplasser i Finnmark

Det finnes  en ”skog” av lakseplasser i Finnmark. Fra den værharde kyststripen til de dypeste fjorder har FeFo (Finnmarkseiendommen) et ønske ...

Kongsfjordelva overvåking av laksen
Arbeidsområder

Kongsfjordelva og laksen har i en årrekke vært sentrum for en rekke undersøkelser og overvåking. Bestandsutviklingen overvåkes fra oppgang til ...

Plan for næring og industriutbygging i Berlevåg
Regulering

Berlevåg kommune er i gang med planprosess som omfatter elvemunning og deltaområde i Storelva.

Vannføring Kongsfjordelva i januar
Regulering

Måledata fra NVE og Pasvik Kraft på vannføringen og pålagt minstevannføring i Kongsfjordelva vinterstid er en stor vits.

Fangst- statistikk i Kongsfjordelva i 2018