Flueboks fra Gaula
Se video
Inspirasjon

Her kan du lære mer om fisket i Gaula.

Det vil i år bli økt oppsynsaktivitet både i elva og i sjø. Statens Naturoppsyn er ansvarlige for oppsyn i sjø og har i år økt fokus på ...

NINA kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som fanges i 2019, skal avlives.  

Det skal bli bedre for villaks og sjøørret i Gaula. Fram til 2028 planlegges flere tiltak i Gaulavassdraget, sideelver og bekker for å øke ...

Fangst- statistikk i Gaula i 2018

Gaula