Andre sykdommer

I går ble en syk laks funnet i Sandvikselva utenfor Oslo. Fisken hadde store hudforandringer og sår på hodet og under buken. Den ble avlivet og ...

Fangst- statistikk i Enningsdalselva i 2018