Det har siste tida vorte observert nokre pukkellakss i Eidselva. Først var det kun sett eit lite 10 - tals individ som passerte kameraet. Siste veka ...

Det flotte sommarveret har gjort at det er minkande vassmengde i vassdraget. Vassføringa er nede på omlag 8 m3 i sekundet.

Vi har no lagt ut direkte overføring frå kameraet i Eidselva. Dette kjem i tillegg til klippa som er lagt ur før. Kom gjerne med tilbakemelding om ...

Fangst- statistikk i Eidselva i 2018

Eidselva live feed

31. Mai 2019 kl12:15 7 laksar fyller skjermen

Eidselva 18. Juni 2018

Eidselva 14. Juni 2018