Vi har no lagt ut direkte overføring frå kameraet i Eidselva. Dette kjem i tillegg til klippa som er lagt ur før. Kom gjerne med tilbakemelding om ...

Laks i Eidselva, fanget på video.

Vi har no fått lagt ut nokre flotte videoar tatt med kameraet under Skipenesbrua no i mai. Desse er lagde ut på youtube og du kan sjå dei her.

Leiaren i elveeigarlaget slo til med fin fangst i dag 2. juni. Laksen på 9,5 kg vart teken på Langeland rett etter at han hadde mista ein. Det er ...

Laksefisket i Eidselva starta 1.juni og med fleire fine fangstar. Brødrene Erlend og Stian Bjørlo starta begge sesongen på Stokkenes.

Fangst- statistikk i Eidselva i 2018

Eidselva live feed

31. Mai 2019 kl12:15 7 laksar fyller skjermen

Eidselva 18. Juni 2018

Eidselva 14. Juni 2018