Straumen

Straumen er den nederste sonen i Bolstadelva.

Fin augustlaks i Straumen i Bolstadelva. Fisken var ikke merket med pit-merke og fikk dermed svømme videre.
Fin augustlaks i Straumen i Bolstadelva. Fisken var ikke merket med pit-merke og fikk dermed svømme videre.

De oppbygde gangbruene langs Straumhølen er gode å ha når det er høy vannstand.
De oppbygde gangbruene langs Straumhølen er gode å ha når det er høy vannstand.

Utsikt nedover straumen fra brua ved jernbanestasjonen.
Utsikt nedover straumen fra brua ved jernbanestasjonen.

Adkomst
Lett