Slingerplassen

Navnet er forklart med «urolig vann med dønninger som gjør at båten slingrer her». Kort fiskeplass som kan glimte til med fangst.

Slingerplassen - foto: Svein Ole Arnesen
Slingerplassen - foto: Svein Ole Arnesen
Slingerplassen - foto: Erling Iversen
Slingerplassen - foto: Erling Iversen