Pahtakorva

Pahtakorva er den beste og lengste fiskeplassen i sonen og plassen er ca. 500 meter. Det er vanligvis laks på hele strekket, som har flotte vademuligheter på Østsida av elva. Det er god sikt nedover elva og laksen viser seg ofte. En virkelig spennende plass å fiske.

Pathakorva - foto: Kai Morten Isaksen
Pathakorva - foto: Kai Morten Isaksen

Kai Morten Isaksen med laks på 22 kg /126 cm tatt 2012 -  Foto: Kjell Isak Rubbås
Kai Morten Isaksen med laks på 22 kg /126 cm tatt 2012 - Foto: Kjell Isak Rubbås