Granstrømmen

På grunn av fjerninga av forbygninga i Brattstrømmen er denne fiskeplassen i stor endring.  Det er tilført mye ny masse og plassen er blitt grunnere. Kan fiskes fra begge sider ned mot Nedre Stengelsen og vidre ned mot brekket til Langstilla.

Granstrømmen - foto: Karianne Johansen
Granstrømmen - foto: Karianne Johansen

Granstrømmen - foto: Laila Saksgård
Granstrømmen - foto: Laila Saksgård

Fiske i Granstrømmen - foto: Paul Kristian Olaussen
Fiske i Granstrømmen - foto: Paul Kristian Olaussen