Brattstrømmen

Fiskeplass i stor endring. Flott strøm som kommer ned fra Øvre Stengelsen og treffer en høy sandvegg der det er i ferd med å danne seg en ny kulp. Går så videre i 300 meters lengde der det flere plasser ligger igjen fjellstein etter fjerning av forbyggninga, disse kan gi standplass for laksen.

Brattstrømmen - foto: Vidar Hoel
Brattstrømmen - foto: Vidar Hoel

Nesten 40% av all fanget storlaks i Altaelva blir satt ut igjen. -foto : Tarquin
Nesten 40% av all fanget storlaks i Altaelva blir satt ut igjen. -foto : Tarquin