Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Heavy rain
10 °C
SSV
11 m/s
12.6m3
05:47
18:11
11:58
00:54

Eid Elveeigarlag

Elveeigarlag for Eidselva. Laget vart stifta allereie i 1911 og har vore i drift sidan. Alle elveeigarane er no med i laget som ivaretek interssene for alle. Laget forvaltar ressursane så godt som mogeleg, men driv ikkje sal av fiskekort. Det vert halde årsmøte i februar / mars kvart år. Årsmøtet vel styret som står for den daglege drifta.

Leiar er Per Ingvar Langeland.  Laget si epostadresse er no geirmoldestad@gmail.com