Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Partly cloudy
3 °C
VNV
5.2 m/s
63.3m3
09:13
21:42
03:02
15:31

Eid Elveeigarlag

Elveeigarlag for Eidselva. Laget vart stifta allereie i 1911 og har vore i drift sidan. Alle elveeigarane er no med i laget som ivaretek interssene for alle. Laget forvaltar ressursane så godt som mogeleg, men driv ikkje sal av fiskekort. Det vert halde årsmøte i februar / mars kvart år. Årsmøtet vel styret som står for den daglege drifta.

Leiar er Per Ingvar Langeland.  Laget si epostadresse er no geirmoldestad@gmail.com