Skjellprøve

Denne fiskesesongen gjennomfører Norske Lakseelver et  pilotprosjekt for å øke  kompetanse hos lokale forvaltningslag og sportsfiskere rundt identifisering, registrering og dokumentasjon av laksen som fanges i elvene under fiskesesongen. 

Oppdrett/Rømming

Laks utsettes for predasjon gjennom hele livet, både i ferskvann og i havet. Dette er noe en laksebestand normalt tåler godt, men når en bestand blir fåtallig kan predasjon gjøre det vanskelig å få opp antallet laks igjen.

Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.

Norske Lakseelver/Lovverk
Pukkellaks
Trusler

Konkurranse om gyteområder mellom stedegen villaks og pukkellaks gir grunn til bekymring. Spesielt vil horder av pukkellaks i nedre deler...

Førdefjorden NU - foto Emil Kvebæk Øvretvei.jpg

Nordic Mining har fått driftsløyve, aksjonister er arrestert og bøtelagt, Norske Lakseelver har støttet sivil ulydighet og nå appellerer organisasjonene i NASCO til Jonas Gahr Støre om å stoppe gruvedumpingen.

Nasjonal laksefjord/Gruvedrift

Kostnaden ved å produsere laks i semilukkede anlegg nærmer seg åpne anlegg med stormskritt. Det viser en ny analyse fra Menon Economics.

Oppdrett/Lakselus

Det ble en vellykket fagdag og en interessant politisk debatt under Norske Lakseelvers landsmøte. Her finner du lenker til videoopptakene.

Forskning/Fangst

Fjorårets fangst av laks i elvene var det laveste noensinne. Dette er tiden for full innsats mot truslene fra oppdrett og vannkraft, mener organisasjonen Norske Lakseelver.

Sportsfiske/Fangst

Fra andre medier

Teksdalselva

Lørdag 13. august arrangerer vi familiedagen Villaksens dag. Mer info kommer!

Nidelva i Trondheim

Søndag 14.august arrangeres det åpen familiedag med gratis fiske på Leirfossen.

Otra

Villaksens Dag arrangeres siste søndag i august.  Det blir fiskekonkurranse fra 12 til 16.  Det...

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til det tradisjonsrike medlemsmøtet vårt i Trøndelag...

Trusler

Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

Vi er inne i det første året av FNs tiår for naturrestaurering. Naturen er i krise – arter dør ut i stort tempo, villaksen har havnet på rødlista og vannkraft er ett av de store problemene for mange vannlevende organismer i elvene våre. Da er ikke svaret å ofre de verna vassdragene.

Trusler/Vannkraft

Den nye forslaget med vekst i anlegg som oppfyller strengere miljøkrav vil ikke sikre at miljøeffektene fra eksisterende anlegg reduseres, mener en bred allianse av organisasjoner som jobber for villaksen.
 

Oppdrett/Lakselus
Namsen_ fangst_laks_Hans Kristian Krogh-Hanssen_DSC8743.jpg

Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.

Trusler/Lakselus