Forskarar på besøk i elva
Sven Erik Gabrielsen (t.v) og Espen Olsen Espedal frå forskingsinstituttet Norce sjekkar Etneelva både over og under vatn. FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN