Skjellprøver
Skjellprøver viser laksens livssyklus og avdekker eventuelle oppdrettsfisk i elva. - Foto: Karianne Johansen