Altaelva
Årets fiskekortsalg ble avviklet i Bulhallen fredag 1. mars. Foto: ALI