Gytefisktelling 2017,

oppsummering. Endelig rapport kommer i januar

Innspill til planprogram for Skjerstadfjorden
Arealforvaltningen langs kysten og i Skjerstadfjorden er viktig for elveeierlaget.

Forhåndsbestilling fiskekort 2018

Se video

Her er en fin liten film fra undersiden av Saltdalselva