Teknologi

Saltdalselva har nå fått en egen app til IOS og Android. Denne er laget for at fiskerne skal ha tilgang på relevante data ved elven. Appen tilbyr ...

Laks som gjenutsettes
Gytebestand

Gytefisktelling og overvåking av rømt oppdrettslak, viser at gytebestandsmålet ble oppfylt med 129% i elva vår i 2016. Det var også et lavt ...

Nordneskroa
Organisering

Årsmøte avholdes på Nordnes Camp & Bygdesenter 30 mars kl 18.00.

Saltdalselva
Sportsfiske

Salg av fiskekort på web starter 1. mai 2017.  I tiden fram til nettsalget åpner kan du forhåndsbestille fiskekort manuelt gjennom vår lokale ...