Joh Løvold AS har sponset Saltdalselva med skikkelige laksehåver. Dette er store håver med nett uten knuter som er skånsomt mot fisken.

Fiskekort

Fiskesonene Røkland, Pothus og Evensgård slår seg sammen til en sone fra og med sesongen 2019.

Saltdal Elveeierlag har praktisert de samme fiskereglene over en årrekke. Fiskereglene er nå evaluert og oppdatert fra og med sesongen 2019.

Saltdal Elveeierlag har inngått avtale med Fortuna Software som leverandør av fiskekortadministrasjon.

Fangst- statistikk i Saltdalselva i 2018