Sjøøørret

Nordland er det store sjøørretfylket i Norge. Elvefangsten de siste fem årene har til sammen vært på over 73 tonn. I tillegg drives et utstrakt ...