Her er en fin liten film fra undersiden av Saltdalselva

Feltarbeidere fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) besøker denne uka Saltdalselva. NINA har flere lokaliteter langs Saltdalsvassdraget som ...

Fiskeoppsynet i Saltdalselva er ute gjennom hele sesongen og holder oppsyn med at fiskereglene overholdes. De veileder fiskere dersom noen har ...

Gjenutsetting

Se forskjellen på villaks og oppdrettsfisk:

https://lakseelver.no/en/node/229