Se oversikt over de nye stasjonene for desifisering, Klikk her

Les den ferdige rapporten etter gytefisktellingen 2017

Innspill til planprogram for Skjerstadfjorden. Arealforvaltningen langs kysten og i Skjerstadfjorden er viktig for elveeierlaget.

Fangst- statistikk i Saltdalselva i 2018