Teknologi

Kom på fluefiskedemo ved Lillealmenningen den 15/5 kl 18. Her lærer du av Jan Erik Granbo og kan teste nyeste utstyr. Frammøte ved ...

Saltdalselva
Fiskekort

Forhåndsbestilling av fiskekort går ut nå i helgen og salget av fiskekort på nett starter 1. mai!

Laks som gjenutsettes
Gytebestand

Gytefisktelling og overvåking av rømt oppdrettslak, viser at gytebestandsmålet ble oppfylt med 129% i elva vår i 2016. Det var også et lavt ...

Nordneskroa
Organisering

Årsmøte avholdes på Nordnes Camp & Bygdesenter 30 mars kl 18.00.