Innspill til planprogram for Skjerstadfjorden
Arealforvaltningen langs kysten og i Skjerstadfjorden er viktig for elveeierlaget.

Forhåndsbestilling fiskekort 2018

Se video

Her er en fin liten film fra undersiden av Saltdalselva

Feltarbeidere fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) besøker denne uka Saltdalselva. NINA har flere lokaliteter langs Saltdalsvassdraget som ...

Fangst- statistikk i Saltdalselva i 2016