Teling på fello

Då er vi midtvegs i sesongen 2017.
I år vert det justeringar.

Ordføraren i Etne og Ø. Skaala
Rømming

20. Juni vart det nye huset på fello offisielt opna av ordføraren i Etne Siri Klokkerstuen i lag med Øystein Skaala.

Fiske start 2017
Sportsfiske

I natt går starten for årets fiske i Etneelvo.

Elvo i august etter endt sesong 2016... no får fisken kvila

2016; året som viser at god forvaltning gjer gode resultater. Eg vil takka dei i styret som har vert med på å danna grunnlaget for framtida ...

13
Største laks 2012
5
Snittvekt 2012
838
Antall villaks 2012
60
Antall fiskedøgn 2012