Meninger

Sandberg er bekymret, men hvor er Helgesen?

Fisket i Altaelva sesongen 2017:

Fiskeregler

VIKTIG INFORMASJON!   På grunn av tekniske utfordringer vil det enda være mulighet for å levere inn fangstoppgaver for fisket i Altaelva sesongen ...

Haraldholmen
Fiskekort

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2016