Den heldige vinneren Per Bye

Det ble trekt ut et fiskekort i Nedre Sierra blant de som hadde levert inn fangstrapporten for "før St.Hans fisket" innen 6.juli.

Altaelva
Fiskeregler

Selv om det viser seg å være stor oppgang av laks i Altaelva denne sesongen, så minner vi på at det ikke er tillatt å avlive mer enn 2 storlaks ...

Nedre Sierra
Fiskeregler

Lever inn fangstrapport for fisket før St. Hans

og bli med i trekningen av fiskekort i Nedre Sierra 1. august.

Statistikk

Altaelvas "40 Pund Club" skal oppdateres og legges ut på hjemmesida. Her er informasjon hvordan man går fram for å registrere seg som medlem.

368
storlaks tatt i Mikkeli totalt siste 5 år
932
utenbys fiskere var med på trekninga i 2015
51
% sjanse for at det er storlaks når det napper i Gilvo
4
Laks over 4 kg er flerårig sjøvandrer