Vedlig klar for en ny fiskesesong.

Fiskekort før ST. Hans for de lokale er nå klar for salg.

Genetikk

Ved å ta skjellprøver kan man se om man har fått en villfisk eller oppdrettsfisk. Jo flere skjellprøver som leveres, jo bedre tall får man om ...

Øvre Stengelsen
Inspirasjon

Etter en perioden med klargjøring av båt og fiskeutstyr er sesongen endelig i gang

Laks
Genetikk

Hvert år samler NINA inn og analyserer et stort antall skjellprøver fra sportsfisket. Skjellanalysene er en viktig kilde til kunnskap om de norske ...

368
storlaks tatt i Mikkeli totalt siste 5 år
932
utenbys fiskere var med på trekninga i 2015
51
% sjanse for at det er storlaks når det napper i Gilvo
4
Laks over 4 kg er flerårig sjøvandrer