Endring av medfisker ordningen for lokale fiskere.

Fiskekort

De som er registrert bosatt i Kautokeino, Alta eller Loppa kommune regnes som lokale fiskere. Kortsalget for disse avholdes i BUL hallen fredag 2. ...

Fiskekort

(Norsk) Everybody who wishes to participate in the licence draw for salmon fishing in the Alta River in 2018 must register before January 31. ...

Fiskekort

Alle som ønsker å fiske i Altaelva må melde seg på trekning om fiskekort. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. ...