Villaksens år
Medlemsinfo

I 2019 markeres det internasjonale villaksåret, som et helhetlig nasjonalt prosjekt.          Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) vil ha ...

Arbeidsplan

Det er i dag 213 interessenter i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Alle har et forhold til elva, i større eller mindre grad. Gode innspill og ideer ...

Rekruttering
Inspirasjon

Rekruttering er viktig for videre interesse og forvaltning av elvene våre.

Camp Villaks
Ungdom

Camp Villaks arrangeres i Altaelva 15. - 17. juni 2018. Påmeldinga er nå åpen!

Fangst- statistikk i Altaelva i 2017