Altaelva
Arbeidsplan

I 2019 går de overnasjonale organene som jobber for å bevare villaks i Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) sammen om å arrangere det ...

Forskning
Prosjekt

John Fredrik Strøm har vadet mye rundt i kulper og stryk for å ta doktorgrad på den berømte Altalaksen og dens fettere og kusiner i Canada.

Haraldholmen
Fiskekort

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. ...

Altaelva
Fiskekort

Fiskereglene fra og med 1. august blir de samme som ble vedtatt 12.juli 2018.

Fangst- statistikk i Altaelva i 2017