Fakta

Den første tida av fisket, i begynnelsen av juni, vil det være en god del støing i elva. Disse er bitevillige og mange får dem på kroken. ...

Snart går startskuddet for ny fiskesesong. Her finner du informasjon hvor du kan kjøpe fiskekort. Du må i tillegg huske på å kjøpe fiskeravgift ...

Det internasjonale villaksåret markeres i 2019.
Medlemsinfo

I 2019 markeres det internasjonale villaksåret, som et helhetlig nasjonalt prosjekt.          Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) vil ha ...

Arbeidsplan

Det er i dag 213 interessenter i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Alle har et forhold til elva, i større eller mindre grad. Gode innspill og ideer ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2017