Fisket i Altaelva sesongen 2017:

Fiskeregler

VIKTIG INFORMASJON!   På grunn av tekniske utfordringer vil det enda være mulighet for å levere inn fangstoppgaver for fisket i Altaelva sesongen ...

Haraldholmen
Fiskekort

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. ...

På mørke kvelder kan det foregå ulovlig fiske

Høsten nærmer seg og da kan det være at noen fristes til ulovlig fiske. Dersom noen observerer noen ulovligheter i elva så ring ALI ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2016