Vedlig klar for en ny fiskesesong.

Fiskekort før ST. Hans for de lokale er nå klar for salg.

Altaelva- bossekopskole-spørreundersøkelse

Vi i tredje klasse ved Bossekop skole har dette skoleåret hatt et prosjekt om Altaelva. I den forbindelse ønsket vi å få vite litt mer om de som ...

Audun Rikardsen

I midten av oktober i fjor fikk vi besøk av en representant for et Sør Koreansk TV selskap. Da var gytingen startet og det var blitt minus grader ...

Altaelva
Varsel

Fra 1. april vil isen på Altaelva bli usikker grunnet omlegging til nedre inntak og deretter gradvis økende vannføring.   All ferdsel på elv er ...

368
storlaks tatt i Mikkeli totalt siste 5 år
932
utenbys fiskere var med på trekninga i 2015
51
% sjanse for at det er storlaks når det napper i Gilvo
4
Laks over 4 kg er flerårig sjøvandrer