Fiskekort

(Fishing before midsummer) Innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune har mulighet til å fiske i Altaelva fra 1 - 23. juni . Det er ubegrenset ...

Gabo
Arbeidsområder

I løpet av 2018 skal styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) utarbeide ny strategiplan for bedriften. På slutten av året vil denne ...

Sandia
Laksevassdrag

Mange har allerede startet ventetiden fram til ny fiskesesong.

Her finner du filmer fra de ulike sonene i Altaelva.

Fiskekortsalget 2018
Fiskekort

Stort oppmøte og god stemning i Bulhallen da fiskekortsalget ble arrangert                    fredag 2. mars 2018. Den heldigste av alle ...