Fiskekort

Her er trekningsresultatet for utenbys 2018. Lista er sortert alfabetisk på fornavn. 

Elvetinget
Årsmelding

ELVETINGET  2017

Elvetinget for Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) ble avholdt på Scandic hotell lørdag 10. februar 2018.

Fiskekort

De som er registrert bosatt i Kautokeino, Alta eller Loppa kommune regnes som lokale fiskere. Kortsalget for disse avholdes i BUL hallen fredag 2. ...

Endring av medfisker ordningen for lokale fiskere.