Altaelva
Fiskekort

Etter lave fangster hittil i sesongen har Alta Laksefiskeri Interessentskap vedtatt å endre fiskereglene fra og med 12. juli 2018.

Skilt
Arbeidsområder

Skiltene mellom fiskeplassene byttes nå ut. Vi gjør oppmerksom på at noen grenser er justert på etter elvens naturlige endringer gjennom år.

Steinfossen
Arbeidsområder

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har gjennom årene satt opp gapahuker og utedo på alle fiskeplassene fra Forbygninga og opp ...

Kanokurs
Arbeidsområder

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har innført kanokurs for alle vaktene, som må gjennomføres for å kunne padle i Altaelva. Padling er en av ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2017