Selv om vinteren ikke har fått satt seg helt enda, så er det ikke lenge til neste fiskesesong starter igjen.Og vi har startet planleggingen for ...

Båtbygging
Inspirasjon

Nesten alle de 250 båtene i Altaelva er av tre - fordi trebåter passer best til formålet her. Tidsskriftet KYSTEN har snakket med de som kjenner ...

Gargiaelva
Prosjekt

Øvre Alta skole er i gang med prosjektet «Gargiaelva». Hovedmålet for prosjektet er å skape tverrfaglig læring ved å bruke naturen og ...

Arbeidsplan

Alta Laksefiskeri Interessentskap har årlig gitt bidrag til tiltak i lokalsamfunnet. Som en del av det internasjonale villaksåret utlyser vi i den ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2017