Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
More about water
n/am3
04:00
16:33
09:48
22:01

Desinfiseringsstasjoner

DESINFISERING

Nærmeste elv med "Gyro" er Sandeelva, bare 15,8 km unna. Gyrosmitte er følgelig den største trusselen mot Lågalaksen. Det er derfor innført strenge pålegg om desinfisering før en kan begynne å fiske i Numedalslågen.

Utstyr og smittespredning

Slangebly, kastedupper eller annet utstyr som kan fylles opp med vann må ikke nyttes!

Hov og vadere med filtsåler som tørker seint utgjør den største smitterisikoen. Det er derfor spesielt viktig at man er nøye med desinfisering av disse tingene. For sykdomskontroll er det bedre å bruke klepp enn hov. Det er generelt ikke ønskelig at hov medbringes. Enkelte kortområder har innført forbud mot bruk av egen hov.

Kjell Gjone
3282 Kvelde
Telefon:
+47 33 11 25 22
Østsideveien 12
3275 Svarstad
Telefon:
33 12 99 20
Brufossfisket
3275 Svarstad
Telefon:
+47 33 12 99 20