Fishing statistics in Stjørdalselva from 2018

Betal fiskeravgiften på nett